Trivselklubben i Strömfors

Välkommen till
Pensionärsföreningen Trivselklubben i Strömfors

Kontaktuppgifter 2023:

Ordförande:
Mats Majander,
tfn 019-619036, gsm 040-5277040,
mats.majander@pp.inet.fi
Vice ordförande:
Raili Äijö,
gsm 040-724 3766
Sekreterare:
Sten Staffans
Kassör:
Sirkka Ollas,
gsm 040-7611182
Reseledare:
Maj-Britt Forstén, se kontaktuppgifter ovan

Ifall du vill bli medlem - kontakta någon i styrelsen!
Som medlem får du delta i vårt månadsprogram och förbundets resor. Dessutom får ni tidningen God Tid.