Trivselklubben i Strömfors

Välkommen till
Pensionärsföreningen Trivselklubben i Strömfors

Kontaktuppgifter 2013:

Ordförande:
Mats Majander, Backstugsvägen 28, 07980 Kungsböle
tfn 019-619036, gsm 040-5277040, mats.majander@pp.inet.fi
Vice ordförande:
Raili Äijö, Granvägen 23, 07955 Tessjö
gsm 040-724 3766
Sekreterare:
Maj-Britt Forstén, Jeppasvägen 42, 07980 Kungsböle
gsm 0400-746817
Kassör:
Sirkka Ollas, Elimävägen 1284, 07980 Kungsböle
gsm 040-7611182
Reseledare:
Maj-Britt Forstén, se kontaktuppgifter ovan